Sommarjobbarinfo

Sommarjobbarinfo öppnar igen i maj 2017. Råd och anvisningar hittar du emellertid i Sommarjobbarens checklista. Om det uppstår problem kan du också fråga råd av äldre arbetskamrater eller ta kontakt med förtroendemannen eller förtroendeombudet på din arbetsplats eller med fackförbundet inom din bransch.

Bakom tjänsten Sommarjobbarinfo står löntagarnas centralorganisationer FFC, Akava och STTK, vilka representerar fackförbund i Finland.

Sommarjobbarinfo på FacebookSommarjobbarinfo på Twitter


 

 


 

Checklista

1. Gör arbetsavtal | 2. Fråga råd | 3. Skydda dig själv | 4. Kolla din lön | 5. Kolla dina semesterersättningar | 6. Be om arbetsintyg | 7. Bekanta dig med arbetarskyddsfullmäktig och förtroendeman | 8. Skriv in dig i facket | 9. Läs mer

Så fort du fått ett nytt jobb bör du se till att allt är i sin ordning när det gäller anställningsförhållandet. Listan nedan tar upp några av grundreglerna som det lönar sig att kolla upp när du har fått ett nytt jobb.

1. Gör arbetsavtal

Arbetsavtalet är ett avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, där arbetstagaren förbinder sig att för arbetsgivarens räkning utföra ett arbete under dennes ledning och övervakning, mot lön eller annan ersättning. Det lönar sig alltid att göra upp arbetsavtalet skriftligt, trots att inte lagen kräver det. Då är det lättare att vid en eventuell konflikt bevisa vad man kom överens om när anställningen började.

Om man inte gör upp arbetsavtalet skriftligt måste arbetsgivaren ge arbetstagaren en skriftlig utredning om arbetsvillkoren, i det fall att anställningen varar längre än en månad.

I arbetsavtalet borde man komma överens åtminstone om följande:

 • Parterna (arbetsgivarens och arbetstagarens namn och hem- eller verksamhetsort)
 • Eventuell prövotid och dess längd
 • Är det fråga om ett arbetsavtal som gäller tillsvidare eller på viss tid eller något annat, exempelvis praktik
 • Grunden för tidsbundenheten, om arbetsavtalet gäller på viss tid
 • När arbetet inleds och vid tidsbundet avtal, anställningens längd
 • Platsen där arbetet ska utföras
 • Arbetsuppgiftens art
 • Lön och naturaförmåner samt lönebetalningsperiod
 • Arbetstid. Om det är möjligt, låt bli att underteckna ett avtal, enligt vilket veckoarbetstiden varierar mellan noll och ett visst antal timmar. Det är möjligt att du någon vecka blir helt utan jobb.
 • Vilket kollektivavtal som följs, som en del av arbetsavtalet.
 • Uppsägningstiden

En arbetsavtalsmodell finner du t.ex. på arbetarskyddsförvaltningens webbsidor.

Arbetsavtalet får inte innehålla sämre villkor än de som stipuleras i branschens kollektivavtal. I kollektivavtalet (fi:tes) för din bransch, finner du minimivillkoren, exempelvis minimilöner och olika lönetillägg. Kollektivavtalet kan du få av förtroendemannen på din arbetsplats eller av ditt eget fackförbund. De flesta kollektivavtalen finns också på Finlextjänsten.

2. Fråga råd

Varje arbetstagare har rätt att bli vägledd i sitt nya jobb. Arbetsgivaren har en skyldighet att informera om förhållandena på arbetsplatsen, om hur maskiner och anläggningar används och vilka säkerhetsbestämmelserna är. Se till att du får guidning i dina arbetsuppgifter, tveka aldrig att fråga.

3. Skydda dig själv

Det finns en särskild lag för unga arbetstagare, som definierar bl.a. arbetsskiftenas längd och tidpunkt. Avsikten med åldersgränserna är att värna om de unga arbetstagarnas mentala och fysiska tillväxt och utveckling. Läs mer på arbetarskyddsförvaltningens webbplats.

4. Kolla din lön

I samband med löneutbetalningen ska arbetstagaren ges ett lönebesked, en löneutredning eller motsvarande dokument, som informerar om grundlönen, utbetalade ersättningar och vilka avgifter som har innehållits från lönen. Granska att löneuppgifterna är riktiga och att du har fått alla kvälls-, veckosluts-, övertids- och andra ersättningar.

Kom ihåg att alla jobb, både korta och längre anställningar, ger pension. Du börjar tjäna in arbetspension när du fyllt 18 år. Kolla i lönebeskedet att din arbetsgivare har innehållit pensionsförsäkringsavgift. Läs mer på Arbetspension.fi.

5. Kolla dina semesterersättningar innan sommarjobbet tar slut

Om du inte har hunnit hålla semester under sommarjobbstiden har du tjänat in semester som beviljas som semesterersättning vid anställningens slut. Semesterersättning skall betalas för alla anställningar, till och med om de har gällt bara några timmar.

Semesterersättningens storlek beror på anställningens längd och arbetstidens mängd under en månad. Om din anställning har varat mindre än ett år men till exempel minst 14 dagar per månad förtjänar du semesterersättning för två dagar per månad. S.k. semesterkvalifikationsdagar är också godtagbara frånvarodagar såsom sjukdagar.

Utöver semesterersättning eller semesterlön för semester som du tar ut, kan du också ha rätt till en semesterpenning, som i allmänhet utgör hälften av din lön.

Mera information om semesterrätt och -ersättningar får du på arbetarskyddsförvaltningens webbplats.

6. Be om arbetsintyg

Arbetsintyget är ett viktigt dokument för arbetstagaren. Det kan ha en stor betydelse, när man senare söker utbildningsplats eller fast anställning, vilken arbetserfarenhet man har. Du har lagstadgad rätt att få ett arbetsintyg när din anställning är slut.

7. Bekanta dig med arbetarskyddsfullmäktig och förtroendeman på din arbetsplats

Som arbetstagarnas representanter på arbetsplatsen fungerar arbetarskyddsfullmäktig och förtroendeman som arbetarna har valt sinsemellan. Via dem får du råd och hjälp varenda gång du behöver det. Det lönar sig t.ex. att visa upp arbetsintyget för förtroendemannen, innan du undertecknar det.

Om din arbetsplats saknar förtroendeman kommer äldre anställda ofta till ovärderlig hjälp. I problemsituationer lönar det sig alltid att ta kontakt med branschens fackförbund, också om man inte ännu är medlem. Också regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet bistår vid behov.

Kontaktinformation till alla Akava-anslutna fackförbund finns på www.akava.fi/sv/medlemsforbund, till alla FFC-anslutna fackförbund på Facket.fi och till alla STTK-anslutna fackförbund på adressen www.sttk.fi/sv/mika-sttk/fackforbunden.

Arbetarskyddsmyndighetens gemensamma nationella telefonrådgivning betjänar från måndag till fredag kl. 8–16.15 på numret 0295 016 620.

8. Skriv in dig i facket

Det finns många fördelar med att höra till ett fackförbund, också för sommararbetaren. Den viktigaste fördelen är att fackförbunden sköter intressebevakningen i just din bransch: de ingår kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna och hjälper vid rättsskyddsfrågor. Fackförbundens arbetslöshetskassor ser för sin del till att medlemmarna, vid arbetslöshet, får inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Dessutom erbjuder förbunden olika slag av rådgivning, utbildning och annan verksamhet, liksom också ett otal antal olika medlemsförmåner.

Om du redan är elevmedlem i något fackförbund, lönar det sig att skriva in sig som egentlig medlem under den tid sommarjobbet varar, för då samlar du arbetsvillkor, som är till ekonomisk nytta om du eventuellt blir arbetslös någon gång i framtiden.

Om du inte vet vilket fackförbund du ska ansluta dig till, leta då rätt på ett lämpligt förbund via webbadresserna www.akava.fi/sv/medlemsforbund, www.facket.fi och www.sttk.fi/sv/mika-sttk/fackforbunden.

9. Läs mer

Mera information om arbetslivet finner du på Akavas, FFC:s och STTK:s webbplatser. Se även arbets- och näringsbyråernas sommarjobbsidorna.

När du börjar ett nytt jobb, kolla åtminstone att följande är i skick:

 • arbetsavtalet
 • skattekortet
 • arbetsintyget
 • medlemskap i ett fackförbund