Dataskydds- och kakpolicyn

Så här behandlas uppgifter som förmedlats om dig via besök på webbplatsen Kesaduunari.fi.

Centralorganisationerna FFC, Akava och STTK har förbundit sig att skydda integriteten hos sina kunder och hos dem som besöker Kesaduunari.fi webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Långbrokajen 3, PB157, 00531 Helsingfors
Tfn 020 774 000
webmaster@sak.fi

Kontaktperson i registerärenden

Pauli Vento
Tfn 040 522 3611
webmaster@sak.fi

Hur använder vi kakor?

I denna kakpolicy beskriver vi hur FFC, Akava och STTK och våra samarbetspartner använder kakor (cookies) och andra motsvarande tekniker för att följa upp användningen och rikta kommunikation (nedan gemensamt ”kakor”) på Kesaduunari.fi. Med hjälp av kakor samlas uppgifter om hur och när en webbplats används. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi förbättra webbplatsernas användbarhet och rikta marknadsföring till dem som besökt Kesaduunari.fi.

Uppgifter om en besökares beteende på Kesaduunari.fi kombineras inte med andra uppgifter som identifierar användaren personligen och som FFC, Akava och STTK eventuellt behandlar i ett annat sammanhang.

Användningen av kakor baserar sig på ett samtycke från användaren. Om du inte väljer bort kakorna innebär det att du godkänner användningen av dem. Vid begäran om samtycke iakttar FFC, Akava och STTK Transport- och kommunikationsverket Traficoms anvisningar. Användningen av kakor kan komma att beröras av ny lagstiftning eller nya myndighetsanvisningar. Vi ändrar förfaringssätten i enlighet med nya lagar och myndighetsanvisningar.

Vad är kakor och vilka uppgifter samlas in med hjälp av dem?

På webbplatsen Kesaduunari.fi används förstapartskakor och tredjepartskakor. Förstapartskakor kommer från den webbplats som visas i webbläsarens adressfält. Utöver dem används tredjepartskakor som sätts av externa organisationer, som reklamteknikleverantörer och sociala medier. Endast den server som kakan kommit från kan senare läsa den och känna igen webbläsaren, till exempel när användaren återvänder till en webbplats som han eller hon besökt tidigare.

Med hjälp av kakor samlas uppgifter till exempel om

 

Kakorna och webbplatsernas servrar sparar automatiskt besökarnas sidvisningar. Uppgifterna omfattar i allmänhet användarens sidförfrågan, datum och tid för sidförfrågan, IP-adress för användarens enhet samt webbläsartyp och webbläsarspråk.

Uppgifterna är i sådant format att de inte utan tilläggsuppgifter kan kopplas samman med en enskild användare. Med hjälp av kakor sparas till exempel inte användarens namn, e-postadress, telefonnummer eller hemadress. FFC, Akava och STTK kan inte koppla samman de uppgifter som samlats in med hjälp av kakor med en viss person och målet är att ytterligare minska uppgifternas identifierbarhet. Som ett led i användningen av webbanalysverktyg avlägsnas till exempel siffror från användarens IP-adress så att det inte ska vara möjligt för någon att identifiera användaren personligen.

För vilka ändamål används kakor och uppgifter som samlats in med hjälp av dem?

Kakor för att räkna och analysera besökare:
Webbanalysverktyget Google Analytics använder kakor för att samla in statistiska uppgifter. Uppgifterna samlas in för att man ska kunna analysera besökarantal, intresset för olika innehåll och sätten att använda tjänsten samt för att man ska kunna utveckla webbplatsen.

Kakor för att rikta marknadskommunikation:
Med hjälp av kakor kan FFC, Akava och STTK rikta marknadskommunikation till dem som besökt webbplatserna. För detta ändamål samarbetar FFC, Akava och STTK med Google, Twitter och Facebook. Eftersom dessa tjänsteleverantörers kakor används på Kesaduunari.fi kan FFC, Akava och STTK samla in och förmedla uppgifter till tjänsteleverantörerna. Dessutom används Google Tag Manager för hanteringen av taggar.

För behandlingen av uppgifter i tredje parters kakor gäller respektive parts villkor:

Google Analytics

Ändamålet med kakorna: att samla in och analysera statistisk information om webbplatsen för att utveckla webbplatsen.
Här finns mer information om hur Google använder kakor.

Google Tag Manager

Ändamålet med kakorna: att hantera taggar för uppföljning, som Facebook-pixlar.
Här finns mer information om hur Google använder kakor.

Google Double Click

Ändamålet med kakorna: att rikta, genomföra och analysera marknadsföringskommunikation för att kunna visa reklam som sannolikt intresserar besökarna. Om besökaren har ett Google-konto kan Google koppla samman den identifikationsuppgift som kakan innehåller med besökarens Google-konto.
Här finns mer information om hur Google använder kakor för att rikta in marknadskommunikation.

Facebook

Ändamålet med kakorna: att rikta, genomföra och analysera marknadsföringskommunikation för att kunna visa reklam som sannolikt intresserar besökarna. Facebook kan koppla samman en identifierare i en kaka (ett cookie-ID) som knyter an till ett besök på Kesaduunari.fi med besökaren, om han eller hon har ett Facebook-konto.
Här finns mer information om hur Facebook använder kakor.

Twitter

Ändamålet med kakorna: att rikta, genomföra och analysera marknadsföringskommunikation för att kunna visa reklam som sannolikt intresserar besökarna.
Här finns mer information om hur Twitter använder kakor.

Hur länge förvaras uppgifterna?

Det finns kakor som används endast under en viss session tills användaren stänger webbläsaren och s.k. permanenta kakor som används från några månader till några år. Användaren kan påverka hur länge de uppgifter som samlats in med hjälp av kakorna förvaras genom att tömma kakorna med hjälp av webbläsarens inställningar. Då nollställs den tidigare kakprofilen.

Vanliga förvaringstider:

Kakor för att räkna och analysera besökare:
Information som samlas in för Google Analytics förvaras i regel 26 månader.

Kakor för att rikta marknadskommunikation:
Uppgifter som samlats in för riktad kommunikation behandlas i normala fall några månader.

Hur kan man påverka kakorna?

Användaren kan blockera eller ta bort kakor i webbläsarens inställningar. Blockering av kakor kan påverka tjänsternas funktionalitet. En användare som beslutar att blockera kakor kan inte nödvändigtvis använda webbplatsen Kesaduunari.fi till fullo.

Om man blockerar eller tar bort kakor kan det inverka på de val man tidigare gjort. En kaka som förbjuder riktad marknadsföring och som satts på en samarbetspartners webbplats kan till exempel tas bort. Valen är webbläsarspecifika, dvs. användaren måste göra sin val separat i varje webbläsare.

Exempel på hur man blockerar kakor med olika webbläsare:

Google Chrome

 

Mozilla Firefox

 

Kakor kan när som helst tas i bruk på nytt.

En användare som vill göra specifika val för olika samarbetspartner kan blockera och påverka användningen av kakor genom att besöka partnernas webbplatser:

Google Analytics:
Användaren kan välja att inte låta aktiviteten på sin webbplats vara tillgänglig för Google Analytics genom att installera ett webbläsartillägg som blockerar Google Analytics här. Tillägget förhindrar att JavaScript-koden för Google Analytics (ga.js, analytics.js och dc.js) som körs på webbplatser delar information om besöksaktivitet med Google Analytics.

Google DoubleClick:
Användaren kan påverka reklaminställningarna för Google här.

Facebook och Instagram:
Användaren kan påverka reklaminställningarna för Facebook och Instagram här.

Twitter:
Användaren kan påverka reklaminställningarna för Twitter här.

Vilka andra möjligheter har användaren att påverka?

Utöver rätten att få information om behandlingen av personuppgifter har användaren enligt dataskyddslagstiftningen även rätt att

 

I första hand kan användaren inverka på behandlingen genom att på ovannämnda sätt ändra sina kakinställningar. Användaren kan också kontakta FFC, Akava och STTK per e-post, telefon eller via FFC:s responsformulär. Kontaktuppgifterna finns upptill på denna sida. Användaren kan också lämna ett klagomål till Dataombudsmannens byrå.

Vart kan uppgifter lämnas ut eller överföras?

FFC, Akava och STTK anlitar pålitliga partner för riktad kommunikation och gör det möjligt för dem att samla in information på webbplatserna med hjälp av kakor och andra motsvarande tekniker för att rikta marknadsföringen. Närmare information om hur partnerna behandlar informationen finns i punkten För vilka ändamål används kakor och uppgifter som samlats in med hjälp av dem?

De serviceproducenter som FFC, Akava och STTK anlitar (såsom mediebyråer) kan ha åtkomst till uppgifter som samlas in i samband med användningen av webbplatsen. Tjänsteleverantörerna får använda dessa uppgifter endast för FFC:s, Akavas och STTK:s ändamål. I det här sammanhanget kan FFC, Akava och STTK överföra de personuppgifter som FFC, Akava och STTK behandlat utanför EU- och EES-området i enlighet med gällande lagstiftning.

FFC, Akava och STTK ser genom avtal till att säkerställa att partnerna och serviceproducenterna behandlar uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur skyddas uppgifterna?

Vid FFC, Akava och STTK iakttas datasäkerhet och skydd av personuppgifter systematiskt vid all användning och behandling av uppgifter. Informationssäkerheten och tillgången till personuppgifterna säkras med ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder. FFC, Akava och STTK behandlar alla personuppgifter på ett sätt som beaktar informationssäkerheten och följer lagen. Endast de som behöver personuppgifterna i sitt arbete använder dem utifrån sina användarrättigheter.

Uppgifter som samlats in via kakor behandlas också av FFC:s, Akavas och STTK:s utomstående samarbetspartner i enlighet med separata avtal. Genom säkerställer FFC, Akava och STTK att informationssäkerheten sköts på det sätt som dataskyddslagstiftningen förutsätter.

Denna dataskydds- och kakpolicyn uppdaterades 12.6.2020. Vi uppdaterar detta dokument allteftersom det sker ändringar i våra tjänster och samarbetspartner. Användningen av kakor kan komma att beröras av ny lagstiftning eller nya myndighetsanvisningar. Vi ändrar förfaringssätten i enlighet med nya lagar och myndighetsanvisningar.

Läs också

Så här behandlas uppgifter som förmedlats om dig via Kesaduunari.fi-responsformuläret.