Tietosuojaseloste – Palautelomakkeet

Näin Kesaduunari.fi-palautelomakkeen kautta välittämiäsi tietoja käsitellään.

Rekisterinpitäjä

Kesäduunari-info on SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen palvelu. Rekisterinpitäjänä toimii

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Pitkänsillanranta 3, PL 157, 00531 Helsinki
Puh.020 774 000
webmaster@sak.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jussi Kukkola
Pitkänsillanranta 3, PL 157, 00531 Helsinki
Puh. 044 585 5285
jussi.kukkola@sak.fi

Rekisterin nimi

Kesäduunari -infon nettilomakkeen kysymykset.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivuston käyttäjien yhteydenottojen mahdollistaminen ja yhteydenottoihin vastaaminen.

Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottaja voi ilmoittaa itsestään seuraavat tiedot:

– Etu- ja sukunimi
– Lähiosoite
– Postitoimipaikka
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Ikä
– Kuuluuko ammattiliittoon (k/e)
– Ammattiliiton nimi
– Työpaikan nimi ja toimiala
– Työpaikan sijainti
– Työtehtävät
– Oletko kesätöissä (k/e)
– Työsuhteesi on (jatkuva/määräaikainen)
– Työaikasi on (kokoaikainen/osa-aikainen)
– Kysymyksesi

Lisäksi järjestelmä kerää seuraavat tiedot:

– IP-osoite
– Selaintiedot
– Käyttöjärjestelmätiedot
– Kysymyksen jättämisen päivämäärä ja kellonaika

Säännönmukaiset tietolähteet

Kesäduunari.fi-sivustolla olevan kysymyslomakkeen täyttäminen ja lähettäminen eteenpäin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

SAK, Akava ja STTK eivät luovuta tietoja ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Palautteet kertyvät kesäduunari-infon neuvojan sähköpostilaatikkoon. Työntekijä poistaa kysymyslomakkeen tiedot omasta sähköpostilaatikostaan vuosittain syyskuun alussa kesäduunari-infon toimintakauden päättyessä.

Kysymyslomakkeiden tiedot siirretään anonyymisti Questback-palautetyökaluun ja niiden pohjalta laaditaan raportti kesäduunari-infon toiminnasta.

Palautteet kertyvät myös kesäduunari-infon WordPress-sisällönhallintajärjestelmän Flamingo-kantaan. Kanta sijaitsee Zoner Oy:n palvelimella. Sopimusehtojen mukaan Zoner toteuttaa sovitut tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen turvaamiseksi. Toimenpiteiden tulee taata turvallisuustaso, joka on asianmukainen ottaen huomioon a) tarjolla olevat tekniset mahdollisuudet, b) toimenpiteiden toteuttamiskustannukset, c) käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitus, sekä d) käsittelyyn liittyvät, erityiset riskit. Palautteet poistetaan Flamingo-kannasta vuosittain syyskuun alussa kesäduunari-infon toimintakauden päättyessä.

Tarkastusoikeus

Palautteen lähettäjällä on oikeus tarkistaa tietonsa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Palautteen lähettäjällä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Ei ole.