Dataskyddsbeskrivning – Responsformulär

Så här behandlas uppgifter som förmedlats om dig via responsformuläret på webbplatsen Kesaduunari.fi.

Personuppgiftsansvarig

Sommarjobbinfo är FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma tjänst. Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf är personuppgiftsansvarig.

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Långbrokajen 3, PB 157, 00531 Helsingfors
Tfn 020 774 000
webmaster@sak.fi

Kontaktperson i registerärenden

Jussi Kukkola
jussi.kukkola@sak.fi

Registrets namn

Frågor med webbformuläret i tjänsten Sommarjobbinfo (Kesäduunari-infon nettilomakkeen kysymykset).

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att göra det möjligt för besökare på webbplatsen att ta kontakt och att svara på kontakter.

Registrets innehåll

Den som tar kontakt kan uppge följande uppgifter om sig själv:

– Förnamn och efternamn
– Gatuadress
– Postanstalt
– E-postadress
– Telefonnummer
– Ålder
– Medlem i fackförbund (ja/nej)
– Fackförbundets namn
– Arbetsplatsens namn och bransch
– Arbetsplatsens läge
– Arbetsuppgifter
– Sommarjobbar (ja/nej)
– Anställning (fortlöpande/visstidsanställning)
– Arbetstid (heltidsanställning/deltidsanställning)
– Din fråga.

Dessutom samlar systemet in följande uppgifter:

– IP-adress
– Uppgifter om webbläsare
– Uppgifter om operativsystem
– Datum och klockslag när frågan lämnades.

Källor som i regel används

Uppgifter som fyllts i på frågeformuläret på webbplatsen Kesaduunari.fi och därefter skickats in.

Uppgifter som i regel lämnas ut

FFC, Akava och STTK lämnar inte ut uppgifter till utomstående.

Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till stater utanför EU eller EES.

Principer för skyddet av registret

Manuellt material

Det finns inget manuellt material.

Uppgifter som behandlas elektroniskt

Rådgivaren på Sommarjobbinfo tar emot responsen i sin e-postlåda. Rådgivaren tar bort frågeformulärets uppgifter från sin egen e-postlåda en gång om året i början av september när Sommarjobbinfos verksamhetsperiod går ut.

Uppgifterna på frågeformulären överförs anonymt till responsverktyget Questback, och utifrån uppgifterna utarbetas en rapport om Sommarjobbinfos verksamhet.

Respons samlas också i databasen Flamingo, som är en del av innehållshanteringssystemet WordPress. Databasen finns på Zoner Oy:s server. Enligt avtalsvillkoren ska Zoner vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. Åtgärderna ska trygga en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av a) de tekniska möjligheter som står till buds, b) kostnaderna för att genomföra åtgärderna, c) behandlingens karaktär, omfattning, sammanhang och ändamål, samt d) särskilda risker i anslutning till behandlingen.

Rätt till insyn

Den som skickar in respons har rätt att kontrollera sina uppgifter.

Rätt att yrka på rättelse av en uppgift

Den som skickar in respons har rätt att yrka på rättelse och radering av sina uppgifter.

Övriga rättigheter i anslutning till behandling av personuppgifter

Inga andra rättigheter.